تگ ها

غذاهای کره شمالی

در کره شمالی مردم چه غذایی می خورند؟(عکس)

کره شمالی نامش با قحطی و گرسنگی همراه است . کره شمالی عجیب ترین کشور دنیاست که تنها گاهی اطلاعاتی از آن به بیرون درز می کند .به دلیل شرایط خاص حاکم بر کره شمالی امکان مسافرت و گردشگری برای علاقمندان فراهم نیست . از این جهت آنچه درون این…