تگ ها

فروشنده شگفت انگیز

فروشنده شگفت انگیز ۱۰ راز خود را افشاء میکند

هاپکینز تعریف خود را از فروشندگی دارد؛ فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد. برخلاف تفکرات رایج، فروشندگی، مجبور ساختن مشتری به…