تگ ها

فقر

چرا ثروتمند فقیر و فقیر ثروتمند نمی شود ؟

درباره فقر و ثروت سئوالات زیادی در ذهن است . علت فقر چیست و چرا در اصطلاح پول ، پول می آورد ؟! ثروتمند و فقیر چگونه فکر می کنند و چگونه رفتاری دارند؟ ثروتمندان همه چیز را به زبان نمی اورند . جالب است بدانید فقط ۶ درصد از افراد ثروتمند…