تگ ها

فکس در کرج

ماشین های اداری نقش جهان همین نزدیکی !

برای تعمیر و نگهداری "ماشین های اداری در کرج " به کجا مراجعه می کنید ؟   این روزها کمتر خانه ای است که وسیله ای الکترونیکی ، کامپیوتر و یا لوازم وابسته در آن پیدا نشود . شاید شما هم مثل ما بارها برای خرید ، سرویس و یا تعمیر این وسایل مجبور…