تگ ها

فیزیوتراپیست در کرج

فیزیوتراپی سجاد: خدمات فیزیوتراپی در کرج

فیزیوتراپی سجاد فیزیوتراپی سجاد : ارائه خدمات فیزیوتراپی در کرج با ۲۷ سال سابقه شاک ویوتراپی (Shok wave): درمان انواع درد درمان خار پاشنه : تنیس البو(Tennis elbou) لیزر پرتوان : کم کردن سریع درد و التهاب با لیزر پرتوان مگنت تراپی:…