تگ ها

لوازم التحریر

مهرماه و خرید لوازم التحریر در کرج ( عکس)

 لوازم التحریر | با آمدن مهر و فصل مدرسه ، جنب و جوش عجیبی بین مردم بوجود می آید . بزرگترهایی که خاطراطشان زنده می شود و در همهمه کیف و کتاب و مدرسه کودکی های خود را می جویند و دانش آموزانی که در تجربه و تکاپوی آینده ، شوق غریب تجربه جدیدی…