تگ ها

ماهی منجمد یا تازه

ماهی منجمد بخریم یا ماهی تازه را منجمد کنیم؟

ماهی منجمد یا ماهی تازه ؟ بیشتر اوقات به بازار مراجعه می کنیم و با رغبت فراوان کیلوکیلو موادغذایی از جمله فرآورده های گوشتی آنهم بصورت تازه خرید می کنیم، اما تازه آنرا مصرف نمی کنیم، این درصورتی است که دمای فریزرخانگی درمقایسه با دمای…