تگ ها

متخصص اعصاب در کرج

راهنمای مراجعه به پزشک اعصاب و روان

با توجه به تشابهی که بین عناوین رشته های مختلف پزشکی ، خصوصا بیماری های اعصاب و روان وجود دارد بسیاری از بیماران از لحاظ انتخاب پزشک مربوطه و تناسب آن با شکایت و بیماری مورد نظر دچار سردرگمی میشوند . لذا تلاش شده تا به بیان ساده جهت…