تگ ها

مجتمع فنی تهران a+

مجتمع فنی تهران (کرج) نمایندگی استان البرز

مجتمع فنی تهران کرج مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز خدمات آموزشی خود را در قالب ۸ دپارتمان تخصصی ارائه می دهد که عبارتند از: ۱-  دپارتمان فناوری اطلاعات که دارای ۳ گروه شبکه و امنیت شبکه، وب و…