تگ ها

مجتمع فنی کرج

مجتمع فنی تهران (کرج) نمایندگی استان البرز

مجتمع فنی تهران کرج مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز خدمات آموزشی خود را در قالب ۸ دپارتمان تخصصی ارائه می دهد که عبارتند از: ۱-  دپارتمان فناوری اطلاعات که دارای ۳ گروه شبکه و امنیت شبکه، وب و…