تگ ها

مدرسه راهنمایی در گلشهر کرج

موسسه آموزشی دخترانه فرزانه

موسسه آموزشی دخترانه فرزانه پیش دبستانی و دبستان ، متوسطه اول و آموزشگاه زبان در کرج - امکانات آموزشگاه . دارا بودن کلاسهای هوشمند . مجهز بودن به سیستم wifi . تجهیزات کامل آزمایشگاهی و کارگاه . مجهز بودن به آزمایشگاه مجازی . آموزش مجازی و…