تگ ها

مراقبت از موهای چرب

مو و آنچه درباره مو باید بدانیم؟

مراقبت از مو : اکثر ما احساس می کنیم خیلی هوای موهایمان را داریم. اما گاهی آنچه بعنوان مراقبت از مو  انجام می دهیم در اصل آسیب رساندن به این تارهای مو می باشد. ما گاهی بایدها و نبایدهای موهای خود را فراموش می کنیم. در واقع بیشتر مردم یا…