تگ ها

مراقبت از موی رنگ شده

رنگ مو و ۹ راه برای افزایش عمر آن

رنگ مو : وقتی بدانیم چگونه از رنگ موهای خود محافظت کنید به میزان قابل توجهی در پول و زمان خود صرفه جویی می کنید. رنگ کردن موها برای خانم ها یکی از راههای افزایش زیبایی، و ایجاد تفاوت و البته پوشاندن تارهای سفید است اما متأسفانه بر اثر…

مو و آنچه درباره مو باید بدانیم؟

مراقبت از مو : اکثر ما احساس می کنیم خیلی هوای موهایمان را داریم. اما گاهی آنچه بعنوان مراقبت از مو  انجام می دهیم در اصل آسیب رساندن به این تارهای مو می باشد. ما گاهی بایدها و نبایدهای موهای خود را فراموش می کنیم. در واقع بیشتر مردم یا…