تگ ها

مرگ صاحب چک

چگونه پس از مرگ صادرکننده چک،وجه آن نقد می شود؟

چک یکی از بحث برانگیز ترین ، موارد سالهای اخیر در تبادلات مالی بوده است . آمار بالای برگشت خوردن چک و نبود تضمیمی کافی برای وصول و طولانی بودن پیگیری قضایی همواره موجب واهمه فعالیت اقتصادی است . آیا پس از مرگ صادر کننده چک ، میتوان آن را…