تگ ها

مشتری های ناراضی

روش صحیح برخورد با مشتری ناراضی

. چگونه باید به اعتراض مشتری رسیدگی کرد؟ . . چگونه می توان مشتریانِ ناراضی را به یک فرصت تبدیل کرد ؟ . . . چرا باید به شکایت و اعتراض مشتریانِ ناراضی اهمیت داد ؟ نحوه برخورد و رسیدگی به مشتری ناراضی : کالا و خدمات هر قدر با کیفیت باشند…