تگ ها

مصرف کنندگان مواد مخدر یا داروهای انرژی زا

با این ۶ گروه ازدواج نکنید!

ازدواج مهمترین اتفاق زندگی جوان و بزرگترین دغدغه والدین است . ازدواج موفق و خوشبختی آرزوی دور از دسترسی نیست به شرطی که شرایط انتخاب را رعایت کنیم . با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟ افرادی که خانواده مداخله گر دارند به گزارش روزنامه خراسان،…