تگ ها

مضرات سویس و کالباس

با مصرف سوسیس منتظر سرطان روده باشید

سوسیس و فراوردهای گوشتی مشابه از جمله مواد غذایی هستند که با وجود ظاهر فریبنده و طعم لذیذ به دلیل وجود موادی نظیر نیترات ها در تهیه آن ، همواره توسط متخصصین مورد هشدار بوده اند . اگر هنوز هم در مصرف این فراورده خطرناک محتاط نیستید و زیاده…