تگ ها

معاینه چشم گواهینامه کرج

معاینه چشم و سئوالاتی که از اپتومتریست داریم

معاینه چشم/ در بخش نخست این نوشتار توضیحاتی درباره اپتومتری و خدمات اپتومتریست  داده شد . در بخش دوم این مبحث ، سئولات رایج شما ، پاسخ داده شده است .     از چه سنی برای معاینه چشم باید مراجعه نماییم؟ جواب : بهتر است همه بچه ها قبل از ۶…