تگ ها

منتخصص پوست و زیبایی

پوست و روش های پاکسازی آن

پوست ضمن اینکه پوشش خارجی و محافظ بدن می باشد. همچون آینه ای بسیاری از فعل انفعالات داخلی بدن را  نمایان میسازد. سلامت اعضای بدن و شرایط مناسب محیطی در پوست تأثیر مستقیم دارند و نبود این شرایط مناسب می تواند موجب ناراحتی های پوستی شده و…