تگ ها

موسیقی سنتی در کرج

آموزشگاه موسیقی ماهان|آموزشگاه موسیقی در کرج| آموزشگاه موسیقی کودک در کرج

آموزشگاه موسیقی ماهان : آموزشگاه موسیقی در کرج ،آموزشگاه موسیقی کودک در کرج آموزشگاه موسیقی ماهان در کرج از آذرماه ۱۳۸۶ و آموزشگاه موسیقی نوای ماهان در فروردین ماه ۱۳۹۳ با مدیریت استاد مرتضی قماشی شروع به فعالیت کرد و تا امروز میزبان…