تگ ها

موفقیت در کار

عادت های روزانه یک مدیر موفق که باید بیاموزیم

مدیر موفق | موفقیت نه ارثی است نه عجیب . موفقیت نتیجه آموزش و مدیریت جنبه های مختلف زندگی است . بزرگترین الگوها و اسطوره های کار و تجارت ، عادتهایی دارند که با الگو گرفتن و پیروی از آن میتوان مسیر زندگی را تغغیر داد . از همین امروز تغییر را…

فروشنده شگفت انگیز ۱۰ راز خود را افشاء میکند

هاپکینز تعریف خود را از فروشندگی دارد؛ فروشندگی حرفه ای است پیچیده و قابل تامل. موفقیت در این حرفه در گروی برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران می باشد. برخلاف تفکرات رایج، فروشندگی، مجبور ساختن مشتری به…