تگ ها

موفقیت در کسب و کار

روش های رقابت و غلبه بر رقبا برای کسب و کار های نوپا

هر شخصی که کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کند، پس از تلاش های بسیار در راستای تکامل و پیشرفت کارش، متوجه موضوعی مهم و اساسی خواهد شد که باید توجه کافی به آن داشته باشد. این مسئله چیزی نیست جز رقابت در کسب و کار، چه در فضای داخلی و میان…

عادت های روزانه یک مدیر موفق که باید بیاموزیم

مدیر موفق | موفقیت نه ارثی است نه عجیب . موفقیت نتیجه آموزش و مدیریت جنبه های مختلف زندگی است . بزرگترین الگوها و اسطوره های کار و تجارت ، عادتهایی دارند که با الگو گرفتن و پیروی از آن میتوان مسیر زندگی را تغغیر داد . از همین امروز تغییر را…