تگ ها

میز و صندکی استاندارد برای کامپیوتر

روش صحیح نشستن پشت میز و حفظ سلامت گردن و کمر(کلیپ)

همه ما طی روز از میز و صندلی استفاده میکنیم اما چطور ؟!!! آیا از لطمات جبران ناپذیری که به گردن و ستون فقرات خود وارد می کنیم اطلاع داریم ؟!  از همین امروز برای جلوگیری از آسیب جدی به سلامتمان ، روش استفاده از کامپیوتر ، میز و صندلی را…