تگ ها

نمایشگاه های کرج

گزارش تصویری از چهارمین نمایشگاه خودرو البرز

چهارمین نمایشگاه خودرو البرز با شرکت خودرو سازان داخلی و نمایندگی های برخی خودروسازان خارجی فعال در کشور از ۱۳ تیرماه لغایت ۱۶ تیرماه ۹۶  در کرج برگزار شد . در این نمایشگاه ، انواع خودروهای سواری - تجاری و قطعات به معرض نمایش و خرید ،…

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه کرج ( تصویر)

نمایشگاه گل و گیاه/ چهارمین نمایشگاه گل و گیاه شهرویور ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید . رویدادی که به مرتبط بودن آن با طبیعت و محیط زیست ، آنرا دل انگیزتر و زیباتر میکند . هر چند این نمایشگاه ، با  ذهنیتی که در ذهن نگارنده بود تفاوتهایی داشت لیکن…