تگ ها

نوشته های جالب پشت ماشین

اقدام جالب یک راننده تاکسی تبریزی (عکس)

از نشانه رشد فکری هر اجتماعی احترام به حقوق همدیگر و رعایت شئونات زندگی اجتماعی است . کمک به حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر از مهمترین کارهایی است که هر فرد وظیفه دارد رعایت کند خصوصا اگر مسلمان هم باشد . جا دارد در همه ایام و خصوصا مراسم مذهبی…