تگ ها

نکات قالیشویی

نکات مهم قالیشویی درگفتگو با قالیشویی اعلاء

قالیشویی در کرج نیز مانند همه جای ایران فصل خاصی ندارد هر اسفند ماه به اوج خود میرسد .اسفند که می رسد احساس میکنید ثانیه های تندتر میگذرند . حال و هوای بهار و سال جدید همراه با طراوتی بهاری میهمان خانه ها شده و رسم دیرین ایرانیان…