تگ ها

پیامک تبلیغاتی

سامانه جدید مقابله با مزاحمت های پیامکی

سوء استفاده های مختلف از اطلاعات و اموال شخصی شهروندان نه تازگی دارد نه تمامی . افرادی که به خود اجازه میدهند برای انواع خدمات بی ارزش و زرد خود وقت و بی وقت از مردم سلب آسایش کنند و خود اپراتورها با بیشترین ارسال پیامهای اجباری و ناخواسته…

اینطور از دردسر پیامک‌ های تبلیغاتی خلاص شوید

پیامک‌ های تبلیغاتی | یکی از مشکلاتی که به صورت تکرار شونده در سرویس مشکلات مردم عنوان می شود، بحث پیامک‌ های تبلیغاتی تلفن همراه است. تعداد زیادی از مشترکان تاکنون در این باره شکایت کرده اند و اپراتورهای تلفن همراه نیز راه های متفاوت و…