تگ ها

پیام های تبلیغاتی

اینطور از دردسر پیامک‌ های تبلیغاتی خلاص شوید

پیامک‌ های تبلیغاتی | یکی از مشکلاتی که به صورت تکرار شونده در سرویس مشکلات مردم عنوان می شود، بحث پیامک‌ های تبلیغاتی تلفن همراه است. تعداد زیادی از مشترکان تاکنون در این باره شکایت کرده اند و اپراتورهای تلفن همراه نیز راه های متفاوت و…