تگ ها

پیدا کردن گوشی گم شده

چگونه پس ازگم یا دزدیده شدن گوشی،اطلاعات محرمانه را حذف کنیم؟

تلفن همراه این روزها از وسایل مهم و عادی همراه هر فردی است که نه تنها وسیله ارتباطی بلکه  ذخیره حجم زیادی از اطلاعات خصوصی هم به آن سپرده شده است. با این شرایط اگر گوشی مان سرقت شد آیا راهی وجود دارد از دستیابی و انتشاز اطلاعات محرمانه توسط…