تگ ها

کارت عروسی فانتزی

کارت عروسی در سال ۱۳۳۶ این شکلی بود(عکس)

اگر اهل دیدن تصاویر قدیمی هستید دیدن این کارت عروسی حتما برایتان جالب است . امکانات محدود آن روزها و کارتهایی که باامکانات محدود ساده و زیبا بودند . کارت عروسی قدیمی جالب است بدانید : چلوکباب با قیمت شگفت انگیز!(عکس) در موزه BMW چه خبر است؟…