تگ ها

کارشناس املاک کرج

مشاورین املاک کرج ، بازار مسکن در کرج را چگونه می بینند ؟

گردشی در خیابانهای شهر که تا چند سال پیش مرتب محل تخریب ساختمان های فرسوده و ساخت و سازهای جدید بود نشان ار سکوت و رکود بازار مسکن در کرج دارد . رکودی که انتظار میرود در آینده با تصمیمات اقتصادی ، قانونگذاران ، برطرف شده و رونق گذشته خود را…