تگ ها

کارواش در کرج

درآمد باورنکردنی چند ده میلیونی با آب و کف !

. کارواش چقدر سرمایه اولیه نیاز دارد ؟ .. درآمد کارواش چقدر است؟ ... چه امکاناتی برای کارواش مورد نیاز است؟ ....آیا کارواش توجیه اقتصادی دارد ؟ کارواش یکی از مکان‌هایی است که هر خودرو سواری در طول ماه حداقل یک بار گذرش به آنجا می‌افتد،…