تگ ها

کسب و کار خانگی با سرمایه کم

پرورش کاکتوس، کسب و کاری تنها با ۳ میلیون تومان!

کاکتوس گیاه کم توقعی است که براحتی امکان تکثیر و پروش آن وجود دارد . این گیاه به مراقبت چندانی نیاز ندارد و تنها با نور و آب و خاک مناسب رشد میکند . از طرفی در زندگی های آپارتمانی امروز و گرفتاری هایی که فرصت رسیدگی را کمتر میکند وجود این…