تگ ها

کولر خودرو چگونه کار میکند

شایع ترین عیوب کولر خودرو و روش رفع آن

کولر خودرو از اپشن های ضروری تابستان است که بسیاری از موارد میتوان به هزینه مختصری ایراد و نقص آن را رفع کرد . برای رفع نقص و استفاده بهینه از کولر خودرو حتما این نکات را در نظر داشته باشید. شایع ترین عیوب کولر خودرو : تسمه کمپرسور شل شده و…