تگ ها

گردشگران خارجی

ترسناک ترین پل شیشه ای جهان (عکس)

پل های شیشه ای از جاذبه های گردشگری هستند که برای گردشگران هیجان و ترس را هم دارد . دولت چین برای جذب گردشگران اقدام به ساخت سومین پل شیشه ای بر روی دره ای به ارتفاع ۴۶۰۰ فوت کرده است . پل شیشه ای قبل در کناره سخره ای  در کوه تیانمن در جنوب…