تگ ها

گفتاردرمانی در کرج

شنوایی سنجی مرکزی کرج:تعمیرو فروش سمعک

شنوایی سنجی و گفتار درمانی مرکزی کرج:تجویزو خدمات سمعک در کرج . ارزیابی تخصصی شنوایی ( نوزادان ، کودکان ، بزرگسالان) . الکتروفیزیولوژی شنوایی با فن آوری بلوتوث ( برای اولین بار در کرج ) . تجویر و خدمات سمعک ( نامرئی ، دیجیتال ، هوشمند ) .…