تگ ها

گلفروشی

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه کرج ( تصویر)

نمایشگاه گل و گیاه/ چهارمین نمایشگاه گل و گیاه شهرویور ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید . رویدادی که به مرتبط بودن آن با طبیعت و محیط زیست ، آنرا دل انگیزتر و زیباتر میکند . هر چند این نمایشگاه ، با  ذهنیتی که در ذهن نگارنده بود تفاوتهایی داشت لیکن…