تگ ها

گوش دادن به موسیقی غمگین

آیا می دانید چرا موسیقی غمگین گوش می دهید؟

واکنش های عاطفی به موسیقی غمگین می تواند ناشی از سه عامل محبت و مهربانی، همدردی و نگرانی باشد. راز علاقه انسان به موسیقی غمگین : موسیقی غمگین | محققان انگلیسی و فنلاندی با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل افراد به گوش دادن…