تگ ها

BMW در کرج

پارک اتومات BMW سری هفت بدون راننده (کلیپ)

پیشرفتهای خودرو در صنایع خودروسازی جهان  هر روز شاید امنیت و رفاه بیشتر برای سرنشینان است . تولیدات متنوع و با کیفیتی که  هر روز چهره ای تازه از دانش ، تعهد و تخصص را به رخ می کشد . سری هفت BMW  را ببینید که چقدر راحت تنها با ریموت می توان…